Додавання коментарів до Rails Girls додатку

Created by Janika Liiv, @janikaliiv

Переклад українською - Bogdan Varshchuk, @g3d

Редагування та оновлення - Aleksandra Klochko, @aleksacastle

Зараз ми реалізуємо можливість додавання коментарів до ідей в твоєму першому Rails додатку.

Всі інструкції з початкового налаштування середовища Rails та побудови основної функціональності додатка можна знайти тут.

1. Scaffold для коментарів

Потрібно створити scaffold для сутності ‘коментар’, що містить: ім’я коментатора, власне коментар (текст), ну і посилання на ідею, якої стосується даний коментар (idea_id).

rails g scaffold comment user_name:string body:text idea_id:integer

Ця команда створить, зокрема, сценарій міграції, що “повідомить” базу даних про те, що створюється нова таблиця з коментарями. Цю міграцію треба виконати, запустивши в терміналі команду

rails db:migrate

2. Зв’язки між моделями

Ще треба зробити так, щоб Rails додаток знав про зв’язки між моделями (ідеї та коментарів). До однієї ідеї можна додати декілька коментарів, отже, в даному випадку буде співвідношення один-до-багатьох (одна ідея - багато коментарів).

Відкрий файл app/models/idea.rb та одразу після рядка

class Idea < ApplicationRecord

додай

has_many :comments

Моделі ‘коментар’ також потрібно вказати, що вона належить до ‘ідеї’ (звісно, що так - коментар не може існувати сам по собі). Отже, відкрий файл app/models/comment.rb та після рядка

class Comment < ApplicationRecord

додай

belongs_to :idea

3. Форма для додавання нового коментаря та відображення коментарів до ідеї

Відкрий файл app/views/ideas/show.html.erb та після image_tag

<%= image_tag(@idea.picture_url, :width => 600) if @idea.picture.present? %>

додай

<h3>Comments</h3>
<% @comments.each do |comment| %>
 <div>
  <strong><%= comment.user_name %></strong>
  <br>
  <p><%= comment.body %></p>
  <p><%= link_to 'Delete', comment_path(comment), method: :delete, data: { confirm: 'Are you sure?' } %></p>
 </div>
<% end %>
<%= render partial: 'comments/form', locals: { comment: @comment } %>

У контролері app/controllers/ideas_controller.rb до методу ‘show’ додай цей фрагмент коду:

@comments = @idea.comments.all
@comment = @idea.comments.build

Також відкрий файл app/views/comments/_form.html.erb та після

 <div class="field">
  <%= form.label :body %><br>
  <%= form.text_area :body, id: :comment_body %>
 </div>

додай рядок

<%= form.hidden_field :idea_id %>

і ще видали кілька зайвих рядків:

<div class="field">
 <%= form.label :idea_id %><br>
 <%= form.number_field :idea_id, id: :comment_idea_id %>
</div>

Це все. Тепер поряд з самою ідеєю можна побачити коментарі до неї, а також форму для створення нових коментарів та видалення існуючих. Вітаю, ще один важливий крок зроблено!