Розгортання проекту на Heroku

Created by Terence Lee, @hone02

Встановлення інструментів Heroku та налаштування доступу

Для початку необхідно встановити Heroku Toolbelt та зареєструватись на сервісі Heroku. Далі у командному рядку слід виконати наступну команду, у відповідь на запрошення ввести ім’я новоствореного користувача та пароль:

heroku login

Наставник: Розповісти про переваги використання Heroku на противагу традиційним сервісам.

Підготуємо проект

Система контролю версій (VCS - Version Control System)

Зараз нам потрібно додати проект у систему контролю версій. Для цього слід виконати в командному рядку наступну послідовність команд:

git init
echo "public/uploads" >> .gitignore
echo "tmp" >> .gitignore
echo "logs" >> .gitignore
git add .
git commit -m "initial commit"

Наставник: Зараз є хороша можливсть поговорити про системи контролю версій та, зокрема, git. Також варто пояснити про файл .gitignore та його вміст, а також чому не потрібно завантажувати деякі файли в репозиторій.

Зміна конфігурації бази даних

Перш за все, нам потрібно, щоб на Heroku працювала база даних. Heroku та твоє локальне середовище використовують зовсім різні бази даних (локально - SQLite; на Heroku - PostgreSQL), тому потрібно внести певні зміни у файл Gemfile. Необхідно замінити цей рядок

gem 'sqlite3'

на наступний фрагмент:

group :development do
 gem 'sqlite3'
end
group :production do
 gem 'pg'
end

Далі слід виконати команду bundle install --without production, щоб завантажити та встановити необхідні бібліотеки.

Наставник: Тут можна поговорити про різні реляційні бази даних, а також розповісти про особливу роль БД PostgreSQL у середовищі Heroku.

Додаємо rails_12factor

Далі нам потрібно додати бібліотеку rails_12factor до Gemfile, щоб мати змогу розгорнути проект на Heroku.

Цей gem змінює конфігурацію Rails проекту для сумісності з Heroku. Наприклад, змінюється спосіб ведення лог-файлів та конфігурація статичних ресурсів (малюнки, CSS стилі, скрипти JavaScript) - так, щоб враховувались особливості середовища Heroku.

Будь ласка, заміни цей фрагмент у Gemfile:

group :production do
 gem 'pg'
end

на наступний:

group :production do
 gem 'pg'
 gem 'rails_12factor'
end

Після цього виконай команду bundle install та додай змінені файли в репозиторій:

git commit -a -m "Added rails_12factor gem and updated Gemfile.lock"

Наставник: Можна поговорити про логування та інші особливості роботи з Heroku.

Розгортання проекту

Створення нового додатка на Heroku

Для створення нового Heroku додатка потрібно виконати в терміналі команду heroku create. В результаті вийде щось типу цього:

Creating sheltered-refuge-6377... done, stack is cedar
http://sheltered-refuge-6377.herokuapp.com/ | git@heroku.com:sheltered-refuge-6377.git
Git remote heroku added

Тут “sheltered-refuge-6377” - автоматично згенерована назва Heroku додатка. Можна вказати і свою назву, але вона має бути унікальною (скоріше за все, назви “railsgirls” та “helloworld” вже хтось використав до тебе, тому доведеться придумати щось оригінальніше).

Публікуємо код

Тепер потрібно завантажити готовий код проекту у репозиторій Heroku (все решта буде зроблено автоматично). Для цього треба виконати в терміналі команду git push heroku master; результат буде виглядати приблизно так:

Initializing repository, done.
Counting objects: 101, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (91/91), done.
Writing objects: 100% (101/101), 22.68 KiB | 0 bytes/s, done.
Total 101 (delta 6), reused 0 (delta 0)

-----> Ruby app detected
-----> Compiling Ruby/Rails
-----> Using Ruby version: ruby-2.0.0
-----> Installing dependencies using 1.6.3
    Running: bundle install --without development:test --path vendor/bundle --binstubs vendor/bundle/bin -j4 --deployment
    Fetching gem metadata from https://rubygems.org/..........
...
-----> Launching... done, v6
    http://sheltered-refuge-6377.herokuapp.com/ deployed to Heroku

Коли з’явиться рядок “Launching… done”, це означає, що твій додаток опублікований. Ура!

Міграція бази даних

Далі слід мігрувати базу даних - щось подібне ти вже робила на локальному середовищі. Зараз ця команда виглядатиме так: heroku run rake db:migrate.

Затамувавши подих, запускаємо!

Тепер можна спробувати зайти на адресу програми і подивитись результат у браузері. Адреса (URL) буде виглядати якось так: http://sheltered-refuge-6377.herokuapp.com/ (звісно, замість ідентифікатора ‘sheltered-refuge-6377’ буде щось інше). Ще один цікавий спосіб - виконати в терміналі команду heroku open, і браузер сам відкриється на потрібній сторінці.

Closing notes

Heroku’s platform is not without its quirks. Applications run on Heroku live within an ephermeral environment — this means that (except for information stored in your database) any files created by your application will disappear if it restarts (for example, when you push a new version).

Ephemeral filesystem

Each dyno gets its own ephemeral filesystem, with a fresh copy of the most recently deployed code. During the dyno’s lifetime its running processes can use the filesystem as a temporary scratchpad, but no files that are written are visible to processes in any other dyno and any files written will be discarded the moment the dyno is stopped or restarted.

In the App tutorial the ability to attach a file to the Idea record is added, which results in new files being written to your applications public/uploads folder. The ephemeral storage in Heroku can be seen with the following steps:

 1. Launch the app with heroku open
 2. Add a new Idea with an image
 3. Restart the application by running heroku restart
 4. Go back to your Idea and reload the page - the image should no longer be visible
Working around Ephemeral Storage

Obviously this doesn’t seem to be useful if you were running a real life application, but there are ways to work around this which is commonly used by a lot of popular websites.

The most common method is to use an external asset host such as Amazon S3 (Simple Storage Service) or Rackspace CloudFiles. These services provide (for a low cost - usually less then $0.10 per GB) storage ‘in the cloud’ (meaning the files could potentially be hosted anywhere) which your application can use as persistent storage.

While this functionality is a bit out of scope for this tutorial there are some resources available which you can use to find your way:

As always if you require any more information or assistance your coaches will be able to assist.